úng trong Tiếng Anh là gì?

úng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ úng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • úng

  waterlogged

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • úng

  * adj

  waterlogged

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • úng

  rotten, spoiled (fruit)