ích kỷ trong Tiếng Anh là gì?

ích kỷ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ích kỷ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ích kỷ

  xem vị kỷ

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ích kỷ

  * adjective

  selfish, sel-seeking

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ích kỷ

  selfish, self-seeking, self-serving