wreathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wreathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wreathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wreathe.

Từ điển Anh Việt

 • wreathe

  /ri:ð/

  * ngoại động từ

  đặt vòng hoa lên, đội vòng hoa cho; tết hoa quanh ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  mountain wreathed with clouds: núi có mây vờn quanh

  face wreathed in smiles: mặt tươi cười

  vấn quanh, quấn chặt

  to wreathe one's arms round someone: ôm chặt ai

  * nội động từ

  cuộn lại (con rắn)

  lên cuồn cuộn (khói)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wreathe

  move with slow, sinuous movements

  decorate or deck with wreaths

  wreathe the grave site

  form into a wreath

  Synonyms: wind