womanish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

womanish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm womanish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của womanish.

Từ điển Anh Việt

 • womanish

  /'wuməniʃ/

  * tính từ

  như đàn bà, như con gái, yếu ớt, rụt rè

  hợp với nữ

  womanish clothes: quần áo hợp với nữ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • womanish

  having characteristics associated with women and considered undesirable in men

  womanish tears