wolffish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolffish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolffish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolffish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wolffish

  large ferocious northern deep-sea food fishes with strong teeth and no pelvic fins

  Synonyms: wolf fish, catfish

  Similar:

  lancetfish: large elongate scaleless oceanic fishes with sharp teeth and a long dorsal fin that resembles a sail

  Synonyms: lancet fish

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).