woefully nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woefully nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woefully giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woefully.

Từ điển Anh Việt

 • woefully

  /'woufuli/

  * phó từ

  buồn rầu, tang thương

  đáng thương

  (thông tục) ghê, ghê gớm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • woefully

  Similar:

  deplorably: in an unfortunate or deplorable manner

  he was sadly neglected

  it was woefully inadequate

  Synonyms: lamentably, sadly