wiping contact nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiping contact nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiping contact giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiping contact.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wiping contact

  * kỹ thuật

  tiếp điểm chạy

  tiếp điểm quét

  tiếp điểm trượt

  tiếp điểm tự làm sạch

  điện:

  tiếp xúc gạt