wigging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wigging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wigging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wigging.

Từ điển Anh Việt

 • wigging

  /'wigi /

  * danh từ

  (thông tục) sự chửi mắng thậm tệ

  to give someone a good wigging: chửi mắng ai thậm tệ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wigging

  Similar:

  wig: British slang for a scolding