wieland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wieland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wieland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wieland.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wieland

    Similar:

    wayland: (European mythology) a supernatural smith and king of the elves; identified with Norse Volund

    Synonyms: Wayland the Smith

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).