wichita falls nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wichita falls nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wichita falls giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wichita falls.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wichita falls

    a city in north central Texas near the Oklahoma border

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).