wheatgrass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheatgrass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheatgrass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheatgrass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wheatgrass

    a grass of the genus Agropyron

    Synonyms: wheat-grass

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).