weimar republic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weimar republic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weimar republic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weimar republic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weimar republic

    the German republic founded at Weimar in 1919

    The Weimar Republic was overthrown in 1933 and replaced by the Third Reich

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).