weigela florida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weigela florida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weigela florida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weigela florida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weigela florida

    Similar:

    weigela: deciduous shrub widely cultivated for its white or pink or red flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).