weatherproof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weatherproof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weatherproof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weatherproof.

Từ điển Anh Việt

 • weatherproof

  * tính từ

  có thể chịu được (mưa, gió, tuyết ); có thể ngăn được (mưa, gió, tuyết )

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weatherproof

  * kỹ thuật

  chịu được (tác động) khí quyển

  chịu được thời tiết

  chịu mưa nắng

  xây dựng:

  bền khí quyển

  hóa học & vật liệu:

  chịu thời tiết (mưa, gió...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weatherproof

  make resistant to bad weather

  able to withstand exposure to weather without damage

  weatherproof electric wiring

  a weatherproof coat