weather-proof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather-proof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather-proof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather-proof.

Từ điển Anh Việt

 • weather-proof

  /'weðəpru:f/

  * tính từ

  chịu được nắng mưa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weather-proof

  * kỹ thuật

  chịu mọi thời tiết

  chống được phong hóa