watercolourist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watercolourist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watercolourist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watercolourist.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • watercolourist

    Similar:

    watercolorist: a painter who paints with watercolors

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).