water-ski nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-ski nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-ski giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-ski.

Từ điển Anh Việt

  • water-ski

    * danh từ

    (thường snh) ván lướt nước