warm-blooded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warm-blooded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warm-blooded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warm-blooded.

Từ điển Anh Việt

 • warm-blooded

  /'wɔ:m,blʌdid/

  * tính từ

  (động vật học) có máu nóng

  hay giận, nóng nảy (người)

  nhiệt tình, sôi nổi

  đa cảm (người)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • warm-blooded

  having warm blood (in animals whose body temperature is internally regulated)

  Antonyms: cold-blooded