warehouseman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warehouseman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warehouseman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warehouseman.

Từ điển Anh Việt

 • warehouseman

  /'weəhausmən/

  * danh từ

  người nhận hàng gửi kho; người giữ kho

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • warehouseman

  Similar:

  warehouser: a workman who manages or works in a warehouse