utn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

utn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm utn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của utn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • utn

    Similar:

    umma tameer-e-nau: a nongovernmental organization of Pakistani scientists that has been a supporter of terrorism; has provided information about chemical and biological and nuclear warfare to Osama bin Laden and al-Qaeda and the Taliban

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).