usnea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

usnea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm usnea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của usnea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • usnea

    widely distributed lichens usually having a greyish or yellow pendulous freely branched thallus

    Synonyms: genus Usnea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).