unwarily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unwarily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unwarily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unwarily.

Từ điển Anh Việt

 • unwarily

  trạng từ

  xem unwary

  không cẩn thận, không thận trọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unwarily

  without heed or caution

  Antonyms: warily