unseasonably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unseasonably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unseasonably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unseasonably.

Từ điển Anh Việt

 • unseasonably

  trạng từ

  xem unseasonable

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unseasonably

  not in accordance with the season

  it was unseasonably cold

  Antonyms: seasonably