unscripted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unscripted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unscripted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unscripted.

Từ điển Anh Việt

 • unscripted

  * tính từ

  không có bản viết sẵn (bài diễn văn, phát thanh )

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unscripted

  not furnished with or using a script

  unrehearsed and unscript spot interviews

  unscripted talk shows

  Antonyms: scripted