unpleasantness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unpleasantness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unpleasantness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unpleasantness.

Từ điển Anh Việt

 • unpleasantness

  /ʌn'plezntnis/

  * danh từ

  tính khó ưa, tính khó chịu

  sự hiểu lầm; sự cãi cọ

  the late unpleasantness: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (đùa cợt) cuộc nội chiến (1861 1865)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unpleasantness

  the feeling caused by disagreeable stimuli; one pole of a continuum of states of feeling

  Antonyms: pleasantness

  the quality of giving displeasure

  the recent unpleasantness of the weather

  Antonyms: pleasantness