unpleasantly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unpleasantly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unpleasantly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unpleasantly.

Từ điển Anh Việt

 • unpleasantly

  trạng từ

  xem unpleasant

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unpleasantly

  in an unpleasant manner

  he had been unpleasantly surprised

  Antonyms: pleasantly