unplayable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unplayable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unplayable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unplayable.

Từ điển Anh Việt

 • unplayable

  /'ʌn'pleiəbl/

  * tính từ

  không thể chơi được (sân bóng...)

  không thể đánh được (ván bài...)

  không thể diễn được (vở kịch)

  không chơi được (bản nhạc)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unplayable

  not capable of or suitable for being played or played on

  the golf ball was in an unplayable lie

  the field was unplayable

  some music seems almost unplayable

  Antonyms: playable