unhopeful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unhopeful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unhopeful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unhopeful.

Từ điển Anh Việt

 • unhopeful

  * tính từ

  không hứa hẹn; không có hy vọng

  không còn hy vọng; vô vọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unhopeful

  Similar:

  abject: showing utter resignation or hopelessness

  abject surrender