unfurnished nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unfurnished nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unfurnished giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unfurnished.

Từ điển Anh Việt

 • unfurnished

  /'ʌn'fə:niʃt/

  * tính từ

  không có đồ đạc

  an unfurnished room: một căn phòng không có đồ đạc

  (+ with) không có, thiếu, không được cấp

  unfurnished with news: không có tin tức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unfurnished

  not equipped with what is needed especially furniture

  an unfurnished apartment

  Antonyms: furnished