unendowed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unendowed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unendowed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unendowed.

Từ điển Anh Việt

 • unendowed

  /'ʌnin'daud/

  * tính từ

  không được phú cho

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unendowed

  not equipped or provided

  unendowed with genius"- J.L.Lowes

  Antonyms: endowed