underway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

underway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm underway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của underway.

Từ điển Anh Việt

 • underway

  * tính từ

  đang trên đường đi; đang vận động

  đang thực hiện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • underway

  Similar:

  afoot: currently in progress

  there is mischief afoot

  plans are afoot

  preparations for the trial are underway