unchangeably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unchangeably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unchangeably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unchangeably.

Từ điển Anh Việt

  • unchangeably

    xem unchangeable

Từ điển Anh Anh - Wordnet