uncarpeted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uncarpeted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uncarpeted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uncarpeted.

Từ điển Anh Việt

 • uncarpeted

  /'ʌn'kɑ:pitid/

  * tính từ

  không có thảm, không trải thảm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • uncarpeted

  not carpeted

  bare uncarpeted floors

  Antonyms: carpeted