unbeloved nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unbeloved nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unbeloved giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unbeloved.

Từ điển Anh Việt

 • unbeloved

  /'ʌnbi'lʌvd/

  * tính từ

  không được yêu quý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unbeloved

  Similar:

  bereft: unhappy in love; suffering from unrequited love

  Synonyms: lovelorn