unbeatable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unbeatable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unbeatable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unbeatable.

Từ điển Anh Việt

 • unbeatable

  /'ʌn'bi:təbl/

  * tính từ

  không thể thắng nổi, không thể đánh bại được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unbeatable

  hard to defeat

  an unbeatable ball team

  Similar:

  invincible: incapable of being overcome or subdued

  an invincible army

  her invincible spirit

  Synonyms: unvanquishable