unactable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unactable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unactable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unactable.

Từ điển Anh Việt

 • unactable

  /'ʌn'æktəbl/

  * tính từ

  không thể diễn được (vở kịch)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unactable

  not actable

  an unactable play

  Antonyms: actable