ulex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ulex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ulex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ulex.

Từ điển Anh Việt

 • ulex

  /'ju:leks/

  * danh từ

  (thực vật học) giống cây kim tước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ulex

  genus of Eurasian spiny shrubs: gorse

  Synonyms: genus Ulex