tusked nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tusked nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tusked giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tusked.

Từ điển Anh Việt

 • tusked

  /'tʌskt/ (tusky) /'tʌski/

  * tính từ

  có ngà; có nanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tusked

  having tusks

  Similar:

  horn: stab or pierce with a horn or tusk

  the rhino horned the explorer

  Synonyms: tusk

  tusk: remove the tusks of animals

  tusk an elephant

  Synonyms: detusk