tupi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tupi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tupi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tupi.

Từ điển Anh Việt

 • tupi

  * danh từ (số nhiều không đổi hoặc tupis)

  người thuộc dân da đỏ vùng thung lũng Amazôn, dân da đỏ vùng Amazôn

  tiếng của người da đỏ vùng Amazôn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tupi

  a member of the South American Indian people living in Brazil and Paraguay

  the language spoken by the Tupi of Brazil and Paraguay