tule tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tule tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tule tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tule tree.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tule tree

    Similar:

    ahuehuete: Mexico's most famous tree; a giant specimen of Montezuma cypress more than 2,000 years old with a girth of 165 feet at Santa Maria del Tule

    some say the Tule tree is the world's largest single biomass

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).