tuileries nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tuileries nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tuileries giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tuileries.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tuileries

    palace and royal residence built for Catherine de Medicis in 1564 and burned down in 1871; all that remains today are the formal gardens

    Synonyms: Tuileries Palace

    formal gardens next to the Louvre in Paris

    Synonyms: Tuileries Gardens

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).