tubful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubful.

Từ điển Anh Việt

 • tubful

  /'tʌbful/

  * danh từ

  chậu (đầy), bồn (đầy)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tubful

  Similar:

  tub: the amount that a tub will hold

  a tub of water