trogon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trogon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trogon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trogon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trogon

    forest bird of warm regions of the New World having brilliant lustrous plumage and long tails

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).