trm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trm

    Similar:

    transmission time: the coordinated universal time when a transmission is sent from Earth to a spacecraft or other celestial body

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).