trinidad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trinidad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trinidad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trinidad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trinidad

    an island in West Indies just off the northeastern coast of Venezuela

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).