trimotor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trimotor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trimotor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trimotor.

Từ điển Anh Việt

  • trimotor

    * danh từ

    máy bay ba động cơ