tricolour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tricolour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tricolour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tricolour.

Từ điển Anh Việt

 • tricolour

  /'trikələ/ (tricolour) /'trikələ/

  * tính từ

  có ba màu

  * danh từ

  cờ tam tài (của Pháp)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tricolour

  Similar:

  tricolor: a flag having three colored stripes (especially the French flag)