tranch cd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tranch cd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tranch cd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tranch cd.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tranch cd

    * kinh tế

    CD có chia nhiều phần