tpi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tpi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tpi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tpi.

Từ điển Anh Việt

  • tpi

    số rãnh trên mỗi inch