torpidly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

torpidly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm torpidly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của torpidly.

Từ điển Anh Việt

 • torpidly

  * phó từ

  thiếu linh hoạt, uể oải, mê mệt; trì trệ

  trì độn, mê mụ; trơ lì

  ngủ lịm (động vật qua đông)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • torpidly

  Similar:

  dazedly: in a daze; in a dazed manner

  he wondered dazedly whether the term after next at his new school wouldn't matter so much